POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Gradinita cu PP Millennium respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarui copil sau tutore legal care acceseaza serviciile educationale oferite. Gradinita  este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 0014026.

Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, gradinita administreza in conditii de siguranta si exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care sunt furnizate parinti, un membru  de familie al copilului ori de terţi.

 Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

· prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

· colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

· adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

· exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

· stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: drept de acces la date cu caracter personal, drept de interventie asupra datelor, drept de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul la informare.

   Scopul colectarii datelor

Scopul colectarii datelor este inscrierea copilului pe platforma Ministerului Educatiei Cercetării Tineretului şi Sportului, de a organiza desfasurarea cursurilor in gradinita intocmirea fiselor de evaluare a copiilor si centralizarea acestor date. Gradinita nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele detinute, fara acordul persoanelor vizate si nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane (fizice sau juridice), cu exceptia Ministerului Educatiei Cercetării Tineretului şi Sportului si a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Cluj-Napoca precum si la solicitarea altor institutii publice ale statului, de asemenea autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate si procesate

Gradinita cu PP Millennium utilizeaza metode si tehnologii de securitate impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru  pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

 

 

Contact

Gradinita cu PP Millennium
Str. Paraului nr. 7 Cluj-Napoca

Pentru inscrieri : 0755140400 manager Simona Pop
telefon fix: 0264424152
Director unitate de invatamant Vlad Simina 0746031432

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Susținut de Webnode